P.N.T Mechanic Co.,Ltd

123/14 Poo Cha - Ya Chu Building, Ratanatibet Rd.Muang

Nonthaburi Thailand 11000

Mobile (66) 08 1919 7741, Tel (66) 02 921 8914, Fax (66) 02 921 8915

E-mail: info@pnt-mechanic.com

 

 

 

 

 

 

 

Copyrigrt©P.N.T Mechanic Co.,Ltd 2009

 

 

 

 

 

【丰胸产品】酒酿鸡蛋丰胸成功的丰胸案例有没有呢?酒酿蛋作为目前市场上最受欢迎的健康食疗丰胸食物,粉嫩公主酒酿蛋价格自然是备受瞩目,也少不了很多议论。对于酒酿蛋是否可以丰胸成功,有些姐妹还是存有疑问的丰胸产品,那么记者今天就采访了酒酿蛋的丰胸经历者,吃了半年酒酿蛋的效果看看她是怎么评价酒酿鸡蛋的丰胸效果的丰胸产品粉嫩公主